Pedagog

 

Jag är utbildad på Ingesunds Musikhögskola och jobbar främst med jazz men även soul, rock m.m. Min erfarenhet är främst att jobba från gymnasieåldern och uppåt. Jag coachar sångare inför audition och liknande, jobbar med sångteknik i grupper och framför allt jobbar jag med lite mer avancerade sångare. Det kan vara någon som vill fördjupa sig inom jazz, improvisation och liknande.
Jag har undervisat på flera folkhögskolor, bland annat Lunnevad, i jazz. Både solosång och ensemble. Just nu jobbar jag på Kulturama.